ПОВІДОМЛЕННЯ Середа, 25 березня 2015 14:26

                                                  ПОВІДОМЛЕННЯ                                                          

   У відповідності до ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» Богуславська міська рада повідомляє про початок процедури розгляду і врахування пропозицій громадськості по проекту містобудівної документації:

   «Детальний план території орієнтовною площею50 гарозташованою в межам вул.Польової, Миколаївської , І.Франка, Окружної.

   Мета розробки документації:

- уточнення положень генерального плану (корегування) м.Богуслава

- визначення містобудівних умов і обмежень;

- визначення напрямків, черговості об’ємів майбутньої діяльності по попередньому інженерному забезпеченню території; створення транспортної інфраструктури і розміщення місць паркування т/с; охорони і поліпшення довкілля.

 Склад і зміст документації – графічні і текстові матеріали.

 Замовник проекту- виконавчий комітет Богуславської міської ради.

  Розробник проекту: ДП «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» (ДП «НДПІ містобудування»).

Підстава для розробки документації – рішення  сесії  Богуславської міськради  від 03.10.2014 р. № 943-47-VI, договір № 2014-94 на виконання проектних робіт та документації від 23.10.2014р.

 Місце і термін ознайомлення з документом-офіційний сайт Богуславської міськради boquslavmrada/com/ua актовий зал адмінбудівлі Богуславської міськ ради м.Богуслав, вул.Т.Шевченка,40, 2 неділі з дня публікації цього повідомлення.

   Відповідальний за організацію розгляду пропозицій – 1-й заступник міського голови Лелека Ю.М.

 Строк і місце внесення і розгляду пропозицій – внесення пропозицій в письмовому вигляді протягом 2-х тижнів з дня опублікування даного повідомлення у виконавчому комітеті Богуславської міськради вул.Т.Шевченка,40.; розгляд пропозицій-в місячний строк.

  Пропозиції, подані з порушенням вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» і Постанови КМ України від 25.05.2011р.№555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» або після встановленого терміну не розглядаються.

 

  Інформація з прогнозом про правові, економічні і екологічні наслідки відносно розробленого проекту детального плану території орієнтовною площею 50 га розташованою в межам вул.Польової, Миколаївської, І.Франка, Окружної.

 

 

                                       1. Правові наслідки

Проект детального плану території орієнтовною площею50 гарозташованою в межам вул.Польової, Миколаївської , І.Франка, Окружної розроблений відповідно до вимог Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», « Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування»,      «Про місцеве самоврядування в Україні», ДБН 360-92**, «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН Б.1.1-14:2012,  «Склад і зміст детального плану території», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці і дороги населених пунктів», ДБН В.2.2-152005 «Житлові будинки. Загальні положення», зміни №1 до ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення».

   Запропонованим проектом планується уточнення функціонального призначення, визначення режиму і параметрів забудови території з розподіленням земельних ділянок у відповідності з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. Визначення містобудівних умов і обмежень для запланованої забудови з урахуванням характеру навколишньої забудови. Інженерне забезпечення і підготовка території. Можливість встановлення червоних ліній нової існуючої мережі.

 

                                  2. Економічні наслідки.

   Забудова обґрунтовується спеціальними техніко-економічними розрахунками, містобудівними і санітарно-гігієнічними вимогами. При розробці даного проекту закладено: комплексний підхід до благоустрою території здійснюється на існуючій території, з метою її раціонального використання, належного утримання і охорони, створення умов щодо захисту і відновленню благодатного для життєдіяльності людини навколишнього середовища; підготовки території до забудови, виконання робіт з інженерного захисту території. А також соціально-економічних, організаційно-правових і екологічних заходів з поліпшення мікроклімату, санітарної очистки та інші.

   Існуючі дорожні проїзди пропонується впорядкувати, розширити до нормативних показників в умовах складної містобудівної ситуації.

  Передбачено централізоване газопостачання, водопостачання і каналізація території забудови, що розглядається..

                   

 

                  3. Екологічні наслідки.

     Стан навколишнього середовища ділянки, що розглядається, визначається санітарним станом повітря, води грунту, акустичним режимом, благоустроєм території.

    Промислові джерела викидів в атмосферу в межах ділянки в межах санітарних норм.

   Автотранспорт забезпечений вуличними дорогами і проїздами.

    Для забезпечення оптимальних санітарно-гігієнічних умов території пропонується ряд інженерно-планувальних заходів:

   - організація нормативних санітарних розривів між будинками;

- озеленення території;

- своєчасний вивіз господарсько-побутових відходів з наступною їх утилізацією.

      У відповідності до положення «Е» ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище», запроектована забудова не входить в перелік екологічно небезпечних об’єктів, тобто, запроектовані об’єкти на даній території не будуть проявляти негативного впливу на довкілля.

 

Оголошення Понеділок, 09 лютого 2015 13:50

Засідання чергової 53-ї сесії Богуславської міської ради відбудеться 24 лютого 2015 року о 14 год. в приміщенні міської ради з такою повісткою денною:

  1. Про затвердження річного плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Богуславською міською радою на 2015 рік.
  2. Про затвердження звіту про регуляторну діяльність Богуславської міської ради за 2014 рік.
  3. Про внесення змін до рішення від 06 січня 2015 року за 1024 « Про міський бюджет на 2015 рік».
  4. Про встановлення пільг по сплаті земельного податку на 2015 рік.
  5. Про впорядкування земельних відносин.
  6. Різне.

Інформація Богуславської міської ради П'ятниця, 14 листопада 2014 11:22

 Інформація Богуславської міської ради Київської області 

про проведення конкурсу

з відбору виконавця земельних торгів з продажу

права оренди земельних ділянок

 

           1.Мета проведення робіт:

           Проведення земельних торгів з продажу  права оренди земельних ділянок.

 

           2. Дані про земельні ділянки:

1)             земельна ділянка для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, площа 0,4049 га, місце розташування: Київська область, м.Богуслав,  вул. Комсомольська, 13.

2)             земельна ділянка для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, площа 0,4675 га, місце розташування: Київська область, м.Богуслав,  вул. Комсомольська, 13-А.

3)             земельна ділянка для будівництва і обслуговування будівель торгівлі площа 0,0061 га, місце розташування: Київська область, м.Богуслав,  вул. Миколаївська, 98-Є;

4)             земельна ділянка для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, площа 0,0061 га, місце розташування: Київська область, м.Богуслав,  вул. Миколаївська, 98-Ж.

5)             земельна ділянка для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, площа 0,0061 га, місце розташування: Київська область, м.Богуслав,  вул. Миколаївська, 98-З.

6)             земельна ділянка для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, площа 0,0059 га, місце розташування: Київська область, м.Богуслав,  вул. Миколаївська, 98-И.

7)             земельна ділянка для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, площа 0,0019 га, місце розташування: Київська область, м.Богуслав,  вул. Миколаївська, 21-З.

 

            3.Умови конкурсу:  

            Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка  "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів”  із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

            У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

            Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

             Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

             У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається,  про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстави відмови.

             Обрання переможця відбувається за критеріями згідно п.3.2 розділу III    Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 р. за № 579.

 

           4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

              1). заява про участь у конкурсі з відбору виконавців проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579;

             2). копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи-підприємця);

             3). згода на обробку персональних даних за формою згідно з додатком 2 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579;

             4). копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;

             5).  копія ліцензії;

             6). копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

            7). інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

 

              5. Строк подання конкурсної документації: до 15.12.2014 року (включно).

              6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 09700, Київська область, м. Богуслав, вул. Шевченка, буд. 40, каб. 4.

               7. Інформація про проведення конкурсу:

               Конкурс відбудеться    23.12.2014 року о 10-00 год. в залі засідань Богуславської міської ради за адресою: Київська область, м.Богуслав, вул. Шевченка, буд. 40

               8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

                Київська область, м. Богуслав, вул. Шевченка, 40, телефон для довідок: (04561)  5-16-75.

 

Сторінка 1 з 14